Veri iletimi ve iletkenlik (kablo)

Kablo da iletkenlik veri iletiminde en önemli şey veriyi düzgün, sağlıklı ve akışkan şekilde iletmektedir. kablodan geçen enerjiyi eşittir veri olarak düşünmeliyiz kablodan switch portundan bir enerji gönderimi yapıldığını varsayalım. sinyalin iletgenin hareketini Şu şekilde örnekleyebiliriz 128 kişinin elden ele kova ile su taşıdığını düşünelim, kova ile suyu taşıyanlar, daha öncesinde tecrübesi olan, çalışmış, anlaşmış […]

Read More »

KVKK Gereklilikleri Hakkında

Kurumlarda ki veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında bulunan; a.Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b.Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c.Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Teknik önlemler olarak aşağıdaki maddeler […]

Read More »