KVKK Gereklilikleri Hakkında

Kurumlarda ki veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında bulunan; a.Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b.Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c.Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Teknik önlemler olarak aşağıdaki maddeler […]

Read More »