System center Orchestrator(Runbook) nedir ?

Spread the love

System center Orchestrator(Runbook) nedir ?

Merhabalar bu makalede system center orchestratoru tanıtıyor olacağım.Orchestrator tüm network topolojisinin ortasında yer alan tüm  yapı ile ilişkili ve senkron olarak çalışan amacı yapıyı daha rahat ve kolay biçimde yöneten bir hizmet. Maliyetleri azaltıp, problem ve hataları minimuma indirgemeyi amaçlayan bu otomasyon programının eski adı ise opalis.

System center Orchestrator, daha büyük sistem mimarisi olan yerlerde altyapısının bir çoğunu sanallaştırmış olan yerler için kullanılır. Karmaşık mimarinin yönetiminde ve kullanılmasında hem kullanım rahatlığı hemde güvenliği sağlar.

Bu hizmetin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Entegrasyon: var olan yapıyı iyi şekilde koruyarak geniş yapılarda problemsiz entegre çalışabilir
Orkestrasyon: esnek bir kullanım sağlayarak servis ve süreçler tanımlamanıza olanak sağlar.
Otomasyon: BT servislerinin düzenliliğini sağlayarak kolay şekilde iş gücünü arttırır

Orchestrator’ı oluşturan bileşenlerden kısaca bahsedecek olursak:

Management Server: arayüzleri kontrol eder ve runbook sunucular tarafından çalıştırılmasını sağlar.
Datastore: Orchestrator veri tabanıdır ve loğları barındırır
Runbook Server: Otomasyon işlerini çalıştıran bileşen. Oluşturulan süreçleri işler ve hayata geçirir.
Runbook Designer: IT süreçlerini hazırladığıı ara yüz.
Orchestration Console: Web tabanlı görsel ara yüzdür süreçleri başlatmak ve gözlemlemek için kullanılır.

Windows server 2012  ile gelen Private Cloud özelliği ile özel bulut altyapınızı oluşturduktan sonra datacenter’ınızda bulunan Microsoft ve Microsoft olmayan bir çok ürün arasındaki entegrasyonu sağlayabilirirz

Orchestrator yüklemeden önce aşağıdaki yazılımların kurulması gerekmektedir

Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft Internet Information Service (IIS)
Microsoft .Net Framwork 3.5 SP1
Microsoft .Net Framework 4
Microsoft Silverlight 4


Orchestrator’un yapısına ait tüm bileşenler ve detayları

1-Runbook
2-Management Server
3-Runbook Server
4-Orchestrator Database
5-Runbook Designer
6-Runbook Tester
7-Orchestration Console
8-Orchestrator Web Service
9-Deployment Manager

Runbook: Yapmak istediğimiz iş akışının görsel olarak dağıtılmasıdır. Runbook Designer kullanarak bu Runbook’ları görsel ortamda oluşturabilir, Runbook içerisindeki bileşenlerin birbirleri ile ilişkilerini tanımlayıp akış diyagramını oluşturarak yapmak istediğimizi ortama yansıtabiliriz

Management Server:Runbook Server, Management Servera ihtiyaç duymadan direk olarak Orchestrator veritabanı ile konuşmaktadır. Ortamda birden Runbook Server bulunabilir, böylece çalışan Runbook’ların oluşturduğu yoğunluk dağıtılabilecektir ve aynı zamanda yüksek erişilebilirlik sağlanır.

Runbook Designer: Düşündüğümüz tüm otomasyon işlemlerinin tasarımını, testini yapmamızı ve yönetmemizi sağlayan arabirimdir. Windows explorer da ki ağaç yapısına benzeyen sol taraf ile bulunan runbook larımızı istediğimiz gibi kategorileyip saklayabiliriz. Sağ bölümde ise Microsoft ya da üçüncü parti bir firma tarafında sağlanan Integration Pack leri görebiliriz. Orta bölümde ise düşündüğümüz akışı tasarlayabiliriz.

Runbook Tester: Tasarladığımız iş akışlarının gerçek ortamda çalıştırmadan önce test edebildiğimiz ya da problem yaşadığımız runbook lar için troubleshooting yapabileceğimiz ortamdır.

Orchestration Console: Orchstrator veritabanın da bulunan tüm runbook ların görülüp, başlatıp/durdurulabileceği, gerçek zamanlı olarak runbook ların durumlarının görülebileceği ya da yönetilebileceği bir araçtır. Ayrıca bu araca web arayüzünden de ulaşılabilmektedir.

Orchestrator Web Service: Dış uygulamaların Orchestrator ile bağlantı kurabilmesini sağlayan hizmettir. Aynı zamanda runbook altyapsının diğer portaller ve araçlar üzerinden kullanabilmeyi sağlamaktadır. Benzer şekilde Orchestrator Web Service de üzerinde IIS hizmeti çalışan bir sunucuya kurulmak zorundadır. Yüksek erişilebilirlik yapıları için load balancer arkasında çalışan sunucular üzerinde yapılandırılarak yedeklilik sağlanabilir.

Deployment Manager: Orchestrator içerisinde kullanılmak istenen Integration Packs (IPs) leri sisteme almak için kullanılan arabirimdir.