Dağıtık Mimari Nedir ? Nasıl Çalışır ?

Spread the love

Dağıtık Mimari Nedir ?

Dağıtık sistem, birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirleri ile replika şekilde bir ağ bütünü olarak çalışmasına denir.

Dağıtık sistem, bir ağ üzerine kuruludur. Yazılımla, ağdaki bileşenler arası uyumluluk ve kullanıcı açısından saydamlık sağlanır. Dolayısıyla, dağıtık sistemin diğer ağlardan farkı donanım değil, yazılım katmanından işletim sisteminden kaynaklanmaktadır.

Bu büyük ağ da bulunan donanımlar kullanıcıya tek bir bilgisayar gibi davranır ve en iyi performansı sağlamayı amaçlar.

Dağıtık sistemlerin önemli bir amacı ise, kaynakları paylaşmaya duyulan gerekliliktir. Bu kaynaklar donanımsal bileşenler (hdd, yazıcı) olabileceği gibi, dosyalar, veri tabanı, gibi servislerdir.
 • İzole değildir.
  
 • Cloud un temelini oluşturur
  
 • Senkron ve replike'dir
  
 • Yedekli çalışır
  
Profesör tanımlamalarına göre;

"Ağ üzerindeki bilgisayarlarda bulunan donanım veya yazılım bileşenlerinin yalnız mesaj göndererek haberleştikleri sistem."1 [Coulouris]


"Dağıtık bir sistem, kullanıcılara tek bir sistem olarak görünen, bağımsız bilgisayarlar bütünüdür."2 [Tanenbaum]


Örnekleme yapacak olursak;

Dağıtık işletim sisteminde birden fazla CPU(işlemci) olmasına rağmen kullanıcı bunu tek işlemci olarak görür.

Kullanıcı çalıştırdığı programları nerede çalıştırdığını ve dosyaların nerede yerleşmiş olduğunu bilmez. Bu tür işlemlerin hepsi sistem tarafından otomatik yapılır

Dağıtık Sistem Donanım Mimarisi
Homojen bir yapı da kurulabilir
Bağlantı kurula bilirlik ve hız
Uygun yazılın kullanılması

Dağıtık Mimarinin Yapı Gereksinimleri

Dağıtık mimarinin yapılandırılması çalışabilmesi için çeşitli bileşenlerin birbiriyle uyumlu ve senkron şekilde çalışılabilmesi gerekmemektedir.
 1. İşletim sistemleri
  
 2. Donanım mimarileri
  
 3. İletişim mimarileri
  
 4. Programlama dilleri
  
 5. Yazılım ara yüzleri
  
 6. Güvenlik ölçüleri
  
 7. Bilgi gösterimleri
  Şekil 1 Dağıtık Yapı
 1. Dağıtık sistem Avantajları Dezavantajları

Maliyet                                          Merkezi yapı zorunluğu
Erişim kolaylığı – hız performans             Güvenlik
Hesaplama ve depo alanı                       Her dilde yazım desteği yok
Ölçeklenebilir                                    İletişim
Güvenilir(Reliable)
Dağıtım kolaylığı (Web)
GüvenlikŞeffaflık: Kaynaklar ve işlemlerin ağ üzerinde dağıtık olduğu açık değildir
Açıklık: Servislerin sentaks ve semantikleri ile ilgili standart kurallar
Ölçeklenebilirlik: Daha fazla kullanıcı/kaynak, coğrafya, yönetim
 1. Dağıtık Yapı Örnekleri

Google, youtube, yahoo, myspace facebook, soundcloud, yandex gibi firmalar dağıtık sistemlere örneklerdir.
Bu makalede dağıtık işletim sistemini açıklayıp ne olduğunu yazdım, Başka bir makalede görüşmek üzere