Dağıtık Mimari Nedir ? Nasıl Çalışır ?

 1. Dağıtık Mimari Nedir ?

Dağıtık sistem, birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirleri ile replika şekilde bir ağ bütünü olarak çalışmasına denir.

Dağıtık sistem, bir ağ üzerine kuruludur. Yazılımla, ağdaki bileşenler arası uyumluluk ve kullanıcı açısından saydamlık sağlanır. Dolayısıyla, dağıtık sistemin diğer ağlardan farkı donanım değil, yazılım katmanından işletim sisteminden kaynaklanmaktadır.

Bu büyük ağ da bulunan donanımlar kullanıcıya tek bir bilgisayar gibi davranır ve en iyi performansı sağlamayı amaçlar.

Dağıtık sistemlerin önemli bir amacı ise, kaynakları paylaşmaya duyulan gerekliliktir. Bu kaynaklar donanımsal bileşenler (hdd, yazıcı) olabileceği gibi, dosyalar, veri tabanı, gibi servislerdir.

 • İzole değildir.
 • Cloud un temelini oluşturur
 • Senkron ve replike’dir
 • Yedekli çalışır

Profesör tanımlamalarına göre;

“Ağ üzerindeki bilgisayarlarda bulunan donanım veya yazılım bileşenlerinin yalnız mesaj göndererek haberleştikleri sistem.”1 [Coulouris]

“Dağıtık bir sistem, kullanıcılara tek bir sistem olarak görünen, bağımsız bilgisayarlar bütünüdür.”2 [Tanenbaum]

Örnekleme yapacak olursak;

Dağıtık işletim sisteminde birden fazla CPU(işlemci) olmasına rağmen kullanıcı bunu tek işlemci olarak görür.

Kullanıcı çalıştırdığı programları nerede çalıştırdığını ve dosyaların nerede yerleşmiş olduğunu bilmez. Bu tür işlemlerin hepsi sistem tarafından otomatik yapılır

 1. Dağıtık Sistem Donanım Mimarisi

 

Homojen bir yapı da kurulabilir

Bağlantı kurula bilirlik ve hız

Uygun yazılın kullanılması

 1. Dağıtık Mimarini Yapı Gereksinimleri

Dağıtık mimarinin yapılandırılması çalışabilmesi için çeşitli bileşenlerin birbiriyle uyumlu ve senkron şekilde çalışılabilmesi gerekmemektedir.

 1. İşletim sistemleri
 2. Donanım mimarileri
 3. İletişim mimarileri
 4. Programlama dilleri
 5. Yazılım ara yüzleri
 6. Güvenlik ölçüleri
 7. Bilgi gösterimleri


Şekil 1 Dağıtık Yapı

 1. Dağıtık sistem Avantajları Dezavantajları

 

Maliyet                            Merkezi yapı zorunluğu
Erişim kolaylığı – hız performans                Güvenlik
Hesaplama ve depo alanı                    Her dilde yazım desteği yok
Ölçeklenebilir                            İletişim
Güvenilir(Reliable)
Dağıtım kolaylığı (Web)
Güvenlik


Şeffaflık: Kaynaklar ve işlemlerin ağ üzerinde dağıtık olduğu açık değildir
Açıklık: Servislerin sentaks ve semantikleri ile ilgili standart kurallar
Ölçeklenebilirlik: Daha fazla kullanıcı/kaynak, coğrafya, yönetim

 1. Dağıtık Yapı Örnekleri

Google, youtube, yahoo, myspace facebook, soundcloud, yandex gibi firmalar dağıtık sistemlere örneklerdir.

Bu makalede dağıtık işletim sistemini açıklayıp ne olduğunu yazdım, Başka bir makalede görüşmek üzere