Ax Teknolojisi QAM

Spread the love

Ax teknolojisi’nin en  dikkat çeken gelişmelerinden birisi olan QAM (quadrature amplitude modulation) havaya faz ve genlik modülasyonu uygulayarak aynı  wireless kanalında farklı faz’lı iki taşıyıcı dalga ile bilgi aktarımını sağlar.
Bu iki taşıyıcı dalga nın biri “I” ile diğeri  “Q”  ile ifade edilir. Matematik bililiminde biri sinus diğeri kosinis dalga olarak yer almaktadır. Örneğin günümüzde kullanılan qam türü genellikle 64 bit ve 256 bit’dir. QAM bit sayısı ne kadar yükselirse o kadar fazla veri transferi yapılabilir